Welkom bij Gemeentebelangen Overbetuwe

Gemeentebelangen Overbetuwe is de lokale partij van Overbetuwe. Hoogst noodzakelijk om de echte belangen van de dorpen van Overbetuwe goed te vertegenwoordigen binnen de gemeente.

Posted in Algemeen | Tagged , , | Leave a comment

Gera Koopmans stopt als raadslid

Download (PDF, 183KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

Nieuwsbrief GBO mbt Begroting

Download (PDF, 192KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

nieuwsbrief november 2014

Download (PDF, 396KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

GBO-vragen over P&R Garage (vragenuur)

Onderwerp: P&R garage

Inleiding/Aanleiding:

Zoals eenieder kan zien, vordert de bouw van de P&R garage nabij het station Elst getaag. Dat terwijl in het coalitieakkoord 2014-2018 “Overbetuwse Lente” op pag. 9 (versie op site gemeente Overbetuwe)  is bepaald, dat alle initiatieven voor de bouw van een P&R garage worden stopgezet en dat, indien mogelijk en financieel verantwoord, de samenwerkingsovereenkomst (SOK) P&R garage zal worden ontbonden.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off

Nieuwsbrief GBO juli 2014

Fractieteam bepaalt haar koers:

Met de zomervakantie in zicht hebben de fractieleden
van GBO in een teamdag hun richting bepaald voor de
periode 2014/2015.

Lees meer hierover in de GBO Nieuwsbrief van juli 2014…

Download (PDF, 521KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

“Overbetuwe aan de slag met zorg en werk maar moet wel zelf de regie houden””

Er wordt steeds gesproken over de gigantische veranderingen. Zijn die voor onze inwoners zo groot?

Volgens ons, Gemeentebelangen Overbetuwe, niet. De verantwoordelijkheid komt anders te liggen, maar voor de burger blijft de weg naar zorg in veel gevallen nagenoeg gelijk. Of de deskundige die moet oordelen of er professionele zorg nodig is nu in dienst is van bureau jeugdzorg of dezelfde persoon is in dienst van de gemeente dat hoeft niets uit te maken.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off

RAAD & DAAD

Raadslid Nelis van Binsbergen uit onze eigen GBO-fractie, tijdens de doorkomst van de Nijmeegse vierdaagse door de gemeente Overbetuwe.

Nelis levert naast een mentale prestatie ook graag een sportief resultaat.

(foto: Nelis loopt de vierdaagse samen met zijn buurvrouw)

nelis en buurvrouw 1

nelis en buurvrouw 2

Posted in Algemeen | Comments Off

GBO reactie op coalitieprogramma-Kadernota: Overbetuws Realisme

De titel van Onze reactie op het coalitieprogramma en de Kadernota….

…..is Overbetuws Realisme

Voorzitter, voor ons ligt een ambitieus coalitieprogramma met de welluidende titel “Overbetuwse Lente”. Het zou kunnen duiden op een breuk met de vorige college periodes, of wel totale vernieuwing , maar dat zou beide coalitiepartners in een ongeloofwaardige positie brengen, gezien het feit, dat beide in voorliggende jaren deel uitmaakten van diverse colleges.

Lees meer in bijgevoegd document….

Download (PDF, 292KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

Rechte tunnel Elst duurt te lang, dus toch Slingertunnel (Gelderlander 21-6)

Artikel uit de Gelderlander d.d. 21-6-2014 waaruit blijkt dat het “oude college” in dit verband toch de juiste besluiten heeft genomen (bron: De Gelderlander)

Toegevoegd het pfd-document van de quick scan.

—————–
ELST – De Slingertunnel bij station Elst is zo goed als onvermijdelijk. De procedures om alsnog een rechte tunnel aan te leggen blijken te veel tijd te gaan kostenkosten.

Dit blijkt uit een spoedstudie, diespoorbeheerder ProRail in opdracht van de nieuwe CDA-D66- coalitie heeft uitgevoerd.

Quick-scan 
Deze partijen wilden nog eens via eenquick-scan weten of het al dan niet mogelijk zou zijn om van de Slingertunnel af te komen; zeker omdat er nu geen gemeentehuis naast gebouwd wordt. De studieresultaten zijn vrijdagmiddag naar de gemeenteraadsleden gestuurd.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off

Even voorstellen……onze raadsleden!

Wij willen dolgraag aan u voorstellen…de GBO Raadsleden voor de komende vier jaar .

- Ineke Janssen-Huijs
- Gera Koopmans-Jacobs
- Henk Vreman
- Nelis van Binsbergen

Als u op onderstaande link klikt vind u meer informatie over de raadsleden zelf en tevens waarom ze voor de politiek en specifiek GBO hebben gekozen.

http://wp.me/aGSSy-zp

 

Posted in Algemeen | Comments Off