Welkom bij Gemeentebelangen Overbetuwe

Gemeentebelangen Overbetuwe is de lokale partij van Overbetuwe. Hoogst noodzakelijk om de echte belangen van de dorpen van Overbetuwe goed te vertegenwoordigen binnen de gemeente.

Posted in Algemeen | Tagged , , | Leave a comment

“Overbetuwe aan de slag met zorg en werk maar moet wel zelf de regie houden””

Er wordt steeds gesproken over de gigantische veranderingen. Zijn die voor onze inwoners zo groot? Volgens ons, Gemeentebelangen Overbetuwe, niet. De verantwoordelijkheid komt amders te liggen, maar voor de burger blijft de weg naar zorg in veel gevallen nagenoeg gelijk. Of de deskundige die moet oordelen of er profesionele zorg nodig is nu in dienst is van bureau jeugdzorg of dezelfde persoon is in dienst van degemeente dat hoeft niets uit te maken.  Ervan uitgaande dat de vraag van de inwoner altijd leidend is (leidend is niet hetzelfde als bepalend) kijkend en zoekend samen met de inwoner vanuit de vraag naar de optimale oplossing. De nota, de rekening, gaat niet meer naar de awbz of de provincie enz, maar naar de gemeente. Inwoners zullen daar niet veel van merken. Wel zal zorg beter afgestemd moet worden, minder overlap en meer eigen kracht van inwoner en haar sociale netwerk in combinatie met voorliggende voorzieningen en informele zorg.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off

RAAD & DAAD

Raadslid Nelis van Binsbergen uit onze eigen GBO-fractie, tijdens de doorkomst van de Nijmeegse vierdaagse door de gemeente Overbetuwe.

Nelis levert naast een mentale prestatie ook graag een sportief resultaat.

(foto: Nelis loopt de vierdaagse samen met zijn buurvrouw)

nelis en buurvrouw 1

nelis en buurvrouw 2

Posted in Algemeen | Comments Off

GBO reactie op coalitieprogramma-Kadernota: Overbetuws Realisme

De titel van Onze reactie op het coalitieprogramma en de Kadernota….

…..is Overbetuws Realisme

Voorzitter, voor ons ligt een ambitieus coalitieprogramma met de welluidende titel “Overbetuwse Lente”. Het zou kunnen duiden op een breuk met de vorige college periodes, of wel totale vernieuwing , maar dat zou beide coalitiepartners in een ongeloofwaardige positie brengen, gezien het feit, dat beide in voorliggende jaren deel uitmaakten van diverse colleges.

Lees meer in bijgevoegd document….

Download (PDF, 292KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

Rechte tunnel Elst duurt te lang, dus toch Slingertunnel (Gelderlander 21-6)

Artikel uit de Gelderlander d.d. 21-6-2014 waaruit blijkt dat het “oude college” in dit verband toch de juiste besluiten heeft genomen (bron: De Gelderlander)

Toegevoegd het pfd-document van de quick scan.

—————–
ELST – De Slingertunnel bij station Elst is zo goed als onvermijdelijk. De procedures om alsnog een rechte tunnel aan te leggen blijken te veel tijd te gaan kostenkosten.

Dit blijkt uit een spoedstudie, diespoorbeheerder ProRail in opdracht van de nieuwe CDA-D66- coalitie heeft uitgevoerd.

Quick-scan 
Deze partijen wilden nog eens via eenquick-scan weten of het al dan niet mogelijk zou zijn om van de Slingertunnel af te komen; zeker omdat er nu geen gemeentehuis naast gebouwd wordt. De studieresultaten zijn vrijdagmiddag naar de gemeenteraadsleden gestuurd.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off

Even voorstellen……onze raadsleden!

Wij willen dolgraag aan u voorstellen…de GBO Raadsleden voor de komende vier jaar .

- Ineke Janssen-Huijs
- Gera Koopmans-Jacobs
- Henk Vreman
- Nelis van Binsbergen

Als u op onderstaande link klikt vind u meer informatie over de raadsleden zelf en tevens waarom ze voor de politiek en specifiek GBO hebben gekozen.

http://wp.me/aGSSy-zp

 

Posted in Algemeen | Comments Off

Vragen GBO in vragenuur

Datum:​ 14 mei 2014​

Aan de voorzitter van de raad.

Steller vragen: Henk Vreman

Onderwerp: coalitie programma 2014-2018

Inleiding/Aanleiding:

Door de coalitie van CDA en D66 is op 6 mei 2014 het coalitie programma 2014-2018, getiteld “Overbetuwse Lente”, gepresenteerd.
Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van Gemeentebelangen Overbetuwe de volgende vragen.
Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off

Verklaring GBO bij benoeming wethouders

lees hier de korte verklaring en opmerkingen van GBO bij de benoeming van de wethouders van hedenavond.

verklaring bij portefeuilleverdeling 6 mei 2014

Posted in Algemeen | Comments Off

Rectificatie berichtgeving in “de Gelderlander”

Afgelopen dagen hebben er in dagblad “de Gelderlander” een paar artikelen gestaan over de nieuwe coalitie van CDA en D66 , die is gevormd.

Over de totstandkoming van deze coalitie en de rol, die Gemeentebelangen Overbetuwe heeft gespeeld, bent u al eerder via de nieuwsbrief geïnformeerd.

In “de Gelderlander” van 28 april 2014 staat naar aanleiding van een interview met onderhandelaars Jan van Baal van het CDA en Roel Eefting van D66, dat “ Gera Koopmans als oud wethouder andere emoties had en er dus geen vertrouwen was”. Ook wordt gesuggereerd, dat wanneer andere vertegenwoordigers namens Gemeentebelangen in het begin aan tafel zouden hebben gezeten, de gesprekken anders zouden zijn verlopen.

Klik op het pdf document voor meer informatie.

Coalitiegesprekken

Posted in Algemeen | Comments Off

Fractie GBO 2014-2018

GBO fractie 2014-18

 

Klik hier voor meer informatie over de GBO fractie leden: http://wp.me/PGSSy-9

 

Posted in Algemeen | Comments Off

GBO Nieuwsbrief april 2014

Hieronder vind u de nieuwsbrief van april.

GBO nieuwsbrief april 2014

 

Posted in Algemeen | Comments Off