Welkom bij Gemeentebelangen Overbetuwe

Gemeentebelangen Overbetuwe is de lokale partij van Overbetuwe. Hoogst noodzakelijk om de echte belangen van de dorpen van Overbetuwe goed te vertegenwoordigen binnen de gemeente.

Posted in Algemeen | Tagged , , | Leave a comment

Nieuwsbrief Maart 2015

Download (PDF, 523KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

Nieuwsbrief Februari 2015

Download (PDF, 434KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

Benoeming Sanny Martijn

Met het vertrek van Gera Jacobs uit de gemeenteraad is de vrijkomende plaats ingevuld door Sanny Martijn-Vermeulen.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 13 januari, heeft haar benoeming plaatsgevonden. Sanny was al enige tijd actief voor Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) als zgn. burgerlid.

Sanny woont in Randwijk en haar specialisatie op het gebied van de ruimtelijke organisatie ligt in lijn met haar studieachtergrond (Planologie).

Op de foto: vlnr  Sanny martijn , burgemeester Toon van Asseldonk, bestuursvoorzitter Paul de Vries

Nieuw raadslid (2)

Posted in Algemeen | Comments Off

Nieuwsbrief januari 2015

Download (PDF, 511KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

Gera Koopmans stopt als raadslid

Download (PDF, 183KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

Nieuwsbrief GBO mbt Begroting

Download (PDF, 192KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

nieuwsbrief november 2014

Download (PDF, 396KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

GBO-vragen over P&R Garage (vragenuur)

Onderwerp: P&R garage

Inleiding/Aanleiding:

Zoals eenieder kan zien, vordert de bouw van de P&R garage nabij het station Elst getaag. Dat terwijl in het coalitieakkoord 2014-2018 “Overbetuwse Lente” op pag. 9 (versie op site gemeente Overbetuwe)  is bepaald, dat alle initiatieven voor de bouw van een P&R garage worden stopgezet en dat, indien mogelijk en financieel verantwoord, de samenwerkingsovereenkomst (SOK) P&R garage zal worden ontbonden.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off

Nieuwsbrief GBO juli 2014

Fractieteam bepaalt haar koers:

Met de zomervakantie in zicht hebben de fractieleden
van GBO in een teamdag hun richting bepaald voor de
periode 2014/2015.

Lees meer hierover in de GBO Nieuwsbrief van juli 2014…

Download (PDF, 521KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

“Overbetuwe aan de slag met zorg en werk maar moet wel zelf de regie houden””

Er wordt steeds gesproken over de gigantische veranderingen. Zijn die voor onze inwoners zo groot?

Volgens ons, Gemeentebelangen Overbetuwe, niet. De verantwoordelijkheid komt anders te liggen, maar voor de burger blijft de weg naar zorg in veel gevallen nagenoeg gelijk. Of de deskundige die moet oordelen of er professionele zorg nodig is nu in dienst is van bureau jeugdzorg of dezelfde persoon is in dienst van de gemeente dat hoeft niets uit te maken.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off