Welkom bij Gemeentebelangen Overbetuwe

Gemeentebelangen Overbetuwe is de lokale partij van Overbetuwe. Hoogst noodzakelijk om de echte belangen van de dorpen van Overbetuwe goed te vertegenwoordigen binnen de gemeente.

Kijk ook voor meer én actuele zaken op facebook.
https://www.facebook.com/GemeentebelangenOverbetuwe

Posted in Algemeen | Tagged , , | Leave a comment

Onderzoek naar kleinschalig AZC in gemeente Overbetuwe

Onderzoek naar kleinschalig AZC in gemeente Overbetuwe

 Wellicht heeft u al gehoord, dat de gemeente Overbetuwe in gesprek is met het COA (Centrum Opvang Asielzoekers) om te onderzoeken of opvang van asielzoekers in onze gemeente mogelijk is.

Gemeentebelangen Overbetuwe vindt het onderzoek als zodanig een goede zaak, maar vindt op de eerste plaats, dat gelijker tijd met zo’n onderzoek het draagvlak bij de bevolking moet worden gepeild.

Wij vinden dit van het allergrootse belang, omdat wij niet willen, dat zich toestanden, zoals elders in het land in deze gemeente gaan voordoen.

Hoewel het verschrikkelijk is om je land vanwege de oorlog te moeten verlaten en huis en haard achter te moeten laten, is het anderzijds zo, dat de opvang in een ander land om wat voor een reden dan ook niet altijd mogelijk is. Dat is de reden waarom wij als lokale partij van oordeel zijn, dat eerst bij onze inwoners moet worden gepeild hoe zij tegen de komst van een klein AZC staan.

Wij willen graag dat inwoners van onze gemeente reageren op deze mogelijke ontwikkelingen en hun mening op onze site achter laten. Met uw mening kunnen wij als partij en fractie later een definitief standpunt innemen.

De fractie van Gemeentebelangen Overbetuwe.

Posted in Algemeen | Leave a comment

Overbetuwe voor elkaar !

Download (PDF, 200KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Overbetuwe voor elkaar !

Raadsvraag: Maatschappelijke voorziening Herveld-Andelst

Download (PDF, 61KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Raadsvraag: Maatschappelijke voorziening Herveld-Andelst

Raadsvraag: bouwen kleine woningen

Download (PDF, 265KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Raadsvraag: bouwen kleine woningen

nieuwsbrief december 2015

Download (PDF, 627KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on nieuwsbrief december 2015

2105 is bijna voorbij….

Download (PDF, 22KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on 2105 is bijna voorbij….

Reactie op Begroting 2016

Download (PDF, 166KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Reactie op Begroting 2016

Uitnodiging ALV 22 okt

Download (PDF, 63KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Uitnodiging ALV 22 okt

Schriftelijke vraag: opening kunstgrasvelden

 

Download (PDF, 51KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Schriftelijke vraag: opening kunstgrasvelden

nieuwsbrief Augustus-September 2015

Download (PDF, 496KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on nieuwsbrief Augustus-September 2015