Welkom bij Gemeentebelangen Overbetuwe

Gemeentebelangen Overbetuwe is de lokale partij van Overbetuwe. Hoogst noodzakelijk om de echte belangen van de dorpen van Overbetuwe goed te vertegenwoordigen binnen de gemeente.

Kijk ook voor meer én actuele zaken op facebook.
https://www.facebook.com/GemeentebelangenOverbetuwe

Posted in Algemeen | Tagged , , | Leave a comment

Aan de gezamenlijke Diaconieën…

Download (PDF, 84KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Aan de gezamenlijke Diaconieën…

Kadernota 2017

Download (PDF, 147KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Kadernota 2017

Opvang vluchtelingen in Overbetuwe

Download (PDF, 7KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Opvang vluchtelingen in Overbetuwe

Nieuwsbrief mei 2016

GBO probeert u op een milieuvriendelijke manier te informeren. Van veel leden hebben wij geen of geen correct mailadres. Krijgt u de nieuwsbrief nog “ouderwets” bezorgd en wilt u deze digitaal blijven ontvangen? Graag een mail naar secretariaat@gbo.nu met uw naam en mailadres.

Download (PDF, 365KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Nieuwsbrief mei 2016

Vacatures

Vacature Bestuurslid:

Het bestuur van Gemeentebelangen Overbetuwe bestaat uit 5 personen waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Door het vertrek van een bestuurslid is er een vacature ontstaan voor een algemeen bestuurslid.

Wij verwachten van een kandidaat brede belangstelling voor de lokale politiek, een pragmatische en een coöperatieve instelling.

Als u interesse heeft voor deze mooie bestuurstaak stuurt u dan een email waarin u uw motivatie en achtergrond aan ons kenbaar maakt, een curriculum vitea is ook zeer welkom.

U kunt uw reactie sturen naar:  secretariaat@gbo.nu

Vacature PR:

Gemeentebelangen Overbetuwe zoekt nog vrijwillige medewerkers/sters die ons gaan ondersteunen bij de promotie van onze partij.

Het lijkt nog ver weg maar we zijn de voorbereidingen al aan het treffen voor de lokale verkiezingen in het eerste kwartaal van 2018.

Stap voor stap richten we ons op onze achterban; alle inwoners van onze mooie gemeente. Om dat te realiseren kunnen we nog hulp gebruiken. De ondersteuning varieert van teksten schrijven tot het bezorgen van flyers.

Interesse?

Meld je dan aan bij ons via het emailadres: secretariaat@gbo.nu

Posted in Algemeen | Comments Off on Vacatures

Ter Nagedachtenis aan JAAP BOKS

Ter Nagedachtenis aan JAAP BOKS.

 Afgelopen week heb wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van Jaap Boks.

Dit bericht overviel ons, hoewel wij wisten, dat de gezondheid van Jaap de laatste paar jaar achteruit holde.

Wij verliezen als Gemeentebelangen een erg betrokken lid.

Jaap was Elstenaar in hart en nieren, was actief lid van diverse maatschappelijke organisaties en verenigingen en was altijd bereid om hand en span diensten te verrichten.

Jaap genoot van de discussies over de meest  uiteenlopende dagelijkse dingetjes, wilde altijd voor iedereen opkomen en was erg sociaal . Jaap was een echt mensen-mens.

Voor zijn gezin is zijn overlijden een groot verlies.

Wij wensen Aartje, kinderen en kleinkinderen dan ook veel sterkte toe en hoepen, dat de herinnering aan Jaap lang levend zal blijven.

Henk Vreman
Fractievoorzitter.

Posted in Algemeen | Comments Off on Ter Nagedachtenis aan JAAP BOKS

Vluchtelingenopvang Overbetuwe

Download (PDF, 10KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Vluchtelingenopvang Overbetuwe

Beantwoording vraag Maatschappelijke Voorziening Herveld-Andelst

Download (PDF, 1.41MB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Beantwoording vraag Maatschappelijke Voorziening Herveld-Andelst

Onderzoek naar kleinschalig AZC in gemeente Overbetuwe

Onderzoek naar kleinschalig AZC in gemeente Overbetuwe

 Wellicht heeft u al gehoord, dat de gemeente Overbetuwe in gesprek is met het COA (Centrum Opvang Asielzoekers) om te onderzoeken of opvang van asielzoekers in onze gemeente mogelijk is.

Gemeentebelangen Overbetuwe vindt het onderzoek als zodanig een goede zaak, maar vindt op de eerste plaats, dat gelijker tijd met zo’n onderzoek het draagvlak bij de bevolking moet worden gepeild.

Wij vinden dit van het allergrootse belang, omdat wij niet willen, dat zich toestanden, zoals elders in het land in deze gemeente gaan voordoen.

Hoewel het verschrikkelijk is om je land vanwege de oorlog te moeten verlaten en huis en haard achter te moeten laten, is het anderzijds zo, dat de opvang in een ander land om wat voor een reden dan ook niet altijd mogelijk is. Dat is de reden waarom wij als lokale partij van oordeel zijn, dat eerst bij onze inwoners moet worden gepeild hoe zij tegen de komst van een klein AZC staan.

Wij willen graag dat inwoners van onze gemeente reageren op deze mogelijke ontwikkelingen en hun mening op onze site achter laten. Met uw mening kunnen wij als partij en fractie later een definitief standpunt innemen.

De fractie van Gemeentebelangen Overbetuwe.

Posted in Algemeen | Leave a comment

Overbetuwe voor elkaar !

Download (PDF, 200KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Overbetuwe voor elkaar !