Welkom bij Gemeentebelangen Overbetuwe

Gemeentebelangen Overbetuwe is de lokale partij van Overbetuwe. Hoogst noodzakelijk om de echte belangen van de dorpen van Overbetuwe goed te vertegenwoordigen binnen de gemeente.

Posted in Algemeen | Tagged , , | Leave a comment

Reactie op Begroting 2016

Download (PDF, 166KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Reactie op Begroting 2016

Uitnodiging ALV 22 okt

Download (PDF, 63KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Uitnodiging ALV 22 okt

Schriftelijke vraag: opening kunstgrasvelden

 

Download (PDF, 51KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Schriftelijke vraag: opening kunstgrasvelden

nieuwsbrief Augustus-September 2015

Download (PDF, 496KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on nieuwsbrief Augustus-September 2015

Bijdrage GBO kadernota 2016

Download (PDF, 71KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Bijdrage GBO kadernota 2016

Amendement GBO inzake Spero

GBO is van mening, dat uit diverse oogpunten  (sportief,sociaal en maatschappelijk) de vereniging niet langer in de kou mag staan, mede gezien het feit, dat het college binnen haar bevoegdheden wel andere verenigingen aanvullende voorzieningen boven op gemaakte afspraken verschaft en voor een op te richten nieuwbouw van een MFC in herveld-Andelst, zonder onderbouwing van nut-noodzaak en kosten 4 miljoen euro vrijmaakt.  Er mag in de beleving van GBO geen sprake zijn van ook maar enige schijn van willekeur.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off on Amendement GBO inzake Spero

GBO stelt vragen over ontwikkeling bedrijventerrein Griftdijk Noord

Inleiding/Aanleiding

Afgelopen week hebben in dagblad “de Gelderlander” diverse artikelen gestaan over de plannen van de gemeente Nijmegen voor het ontwikkelen van het bedrijventerrein Griftdijk Noord op de grens van Overbetuwe en Nijmegen.

De gemeente Nijmegen wil dit gebied aantrekkelijk maken voor de vestiging van grote logistieke bedrijven, waarbij volgens de plannen een groot deel van de aan- en afvoer van goederen zal verlopen via A15 en de Griftdijk.

Daarnaast is enige tijd gelden door de raad van de gemeente Overbetuwe het bestemmingsplan Danenberg vastgesteld. Daarmee wordt het realiseren van een bedrijventerrein in langs de A 15 mogelijk. Ook deze mogelijk toekomstige ontwikkeling zal leiden tot een verkeerstoename en daarmee de leefbaarheid onder druk zetten.

De fractie van Gemeentebelangen is verontrust over deze plannen en in het bijzonder over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Griftdijk Noord, omdat zij denkt, dat de verkeersveiligheid verder in het geding komt en de dagelijkse overlast aan files voor inwoners van Overbetuwe fors zal toenemen en daarmee ook de verdere milieuverontreiniging (CO2 uitstoot), Kortom het leefklimaat voor inwoners van onze gemeente zal verder worden aangetast.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off on GBO stelt vragen over ontwikkeling bedrijventerrein Griftdijk Noord

GBO stelt vragen over Park Lingezegen

Park Lingezegen heeft op vrijdagmiddag 10 april jl. een voorlichting georganiseerd voor collegeleden, raads- en burgerleden uit de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen.

Op enig moment kwam het deelgebied ter sprake waar mogelijk in de toekomst evenementen kunnen plaatsvinden. 

Dit beoogde evenemententerrein is drassig en tevens zijn er nog explosieven uit de oorlog aanwezig, zo is vastgesteld.

De projectleider heeft de aanwezigen verteld dat er nog geen keuze is gemaakt over de wijze waarop het terrein geschikt gemaakt kan worden voor gebruik.

Er wordt nu gedacht om het terrein met 1 meter op te hogen, zodat de afwatering verbeterd kan worden, en de explosieven afgedekt worden.

Later op de middag is een rondgang gemaakt door het landschapspark, waarbij ook het evenemententerrein is bezocht. 

Achteraf roept dit enige vragen op:

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off on GBO stelt vragen over Park Lingezegen

GBO stelt vragen inzake sluiting huisartsenpost

Met verontrusting heeft GBO kennis genomen van het feit, dat de huisartsenpost voor onze inwoners in Arnhem Zuid wordt opgeheven en dat onze inwoners zich voortaan zullen moeten wenden tot de huisartsenpost in Velp, waarbij de inwoners aan de westkant nog een keuze hebben voor het CWZ in Nijmegen.

Het kan toch niet zo zijn, dat inwoners uit bv. HeterenValburg of welke uit andere kern vanonze gemeente dan ook in noodgevallen (ruim) een half uur moeten rijden om de post te bereiken.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off on GBO stelt vragen inzake sluiting huisartsenpost

Nieuwsbrief Maart 2015

Download (PDF, 523KB)

Posted in Algemeen | Comments Off on Nieuwsbrief Maart 2015