Welkom bij Gemeentebelangen Overbetuwe

Gemeentebelangen Overbetuwe is de lokale partij van Overbetuwe. Hoogst noodzakelijk om de echte belangen van de dorpen van Overbetuwe goed te vertegenwoordigen binnen de gemeente.

Posted in Algemeen | Tagged , , | Leave a comment

GBO stelt vragen over Park Lingezegen

Park Lingezegen heeft op vrijdagmiddag 10 april jl. een voorlichting georganiseerd voor collegeleden, raads- en burgerleden uit de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen.


Op enig moment kwam het deelgebied ter sprake waar mogelijk in de toekomst evenementen kunnen plaatsvinden. 


Dit beoogde evenemententerrein is drassig en tevens zijn er nog explosieven uit de oorlog aanwezig, zo is vastgesteld.


De projectleider heeft de aanwezigen verteld dat er nog geen keuze is gemaakt over de wijze waarop het terrein geschikt gemaakt kan worden voor gebruik.


Er wordt nu gedacht om het terrein met 1 meter op te hogen, zodat de afwatering verbeterd kan worden, en de explosieven afgedekt worden.

 

Later op de middag is een rondgang gemaakt door het landschapspark, waarbij ook het evenemententerrein is bezocht. 


Achteraf roept dit enige vragen op:

 

Op 24 februari is in de voorronde de subsidieaanvraag besproken die de gemeente wil doen om de vastgestelde locaties in park Lingezegen waar zich nog explosieven bevinden op te ruimen.


Gemeentebelangen Overbetuwe heeft toen al de vraag gesteld hoe de borging is geregeld om zeker te stellen dat na uitbetaling ook al het explosieve materiaal wordt opgeruimd.

 

Vragen:

 

1) Als het park kiest voor de oplossing van afdekken door 1 meter grond,, in hoeverre is dan de veiligheid gegarandeerd als er grote evenementen plaatsvinden? Een knalfeest zien we niet graag spontaan ontstaan.

 

2) In hoeverre heeft het park nog de mogelijkheid om de keuze te maken van het niet opruimen van explosieven? Wat betekent dit voor de lopende subsidieaanvraag?

Posted in Algemeen | Comments Off

GBO stelt vragen inzake sluiting huisartsenpost

Met verontrusting heeft GBO kennis genomen van het feit, dat de huisartsenpost voor onze inwoners in Arnhem Zuid wordt opgeheven en dat onze inwoners zich voortaan zullen moeten wenden tot de huisartsenpost in Velp, waarbij de inwoners aan de westkant nog een keuze hebben voor het CWZ in Nijmegen.


Het kan toch niet zo zijn, dat inwoners uit bv. HeterenValburg of welke uit andere kern vanonze gemeente dan ook in noodgevallen (ruim) een half uur moeten rijden om de post te bereiken.


De huisartsenzorg wordt in onze ogen op deze manier behoorlijk verminderd en dat in een tijd, waarbij de zorg in de meest ruime zin van het woord onder druk staat. Mensen worden geacht langer thuis te blijven wonen, terwijl de voorzieningen om dat mogelijk te maken achteruit hollen. Denk daarbij aan ouderen, die in de avond- en nachtelijke uren dringendeen arts nodig hebben

 

Vragen die GBO zal stellen :

 

1)

Waarom zijn de huisartsen dan wel de zorgverzekeraars tot dit besluit gekomen waarbij zeker ook de afweging kosten versus dienstverlening is gemaakt?


2)

Deelt uw college de opvatting, dat de huisartsenzorg , zeker in noodgevallen behoorlijk wordt ingeperkt?


3)

Is uw college bereid om in samenspraak met andere partijen te bezien of er geen huisartsenpost in of dichter bij onze gemeente kan worden gecreëerd, waarbij nadrukkelijk kan worden bekeken of dit samen met onze buurgemeente Lingewaard kan gebeuren. Immers tezamen hebben deze gemeenten een inwonertal van meer dan 90.000.

Posted in Algemeen | Comments Off

Nieuwsbrief Maart 2015

Download (PDF, 523KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

Nieuwsbrief Februari 2015

Download (PDF, 434KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

Benoeming Sanny Martijn

Met het vertrek van Gera Jacobs uit de gemeenteraad is de vrijkomende plaats ingevuld door Sanny Martijn-Vermeulen.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 13 januari, heeft haar benoeming plaatsgevonden. Sanny was al enige tijd actief voor Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) als zgn. burgerlid.

Sanny woont in Randwijk en haar specialisatie op het gebied van de ruimtelijke organisatie ligt in lijn met haar studieachtergrond (Planologie).

Op de foto: vlnr  Sanny martijn , burgemeester Toon van Asseldonk, bestuursvoorzitter Paul de Vries

Nieuw raadslid (2)

Posted in Algemeen | Comments Off

Nieuwsbrief januari 2015

Download (PDF, 511KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

Gera Koopmans stopt als raadslid

Download (PDF, 183KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

Nieuwsbrief GBO mbt Begroting

Download (PDF, 192KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

nieuwsbrief november 2014

Download (PDF, 396KB)

Posted in Algemeen | Comments Off

GBO-vragen over P&R Garage (vragenuur)

Onderwerp: P&R garage

Inleiding/Aanleiding:

Zoals eenieder kan zien, vordert de bouw van de P&R garage nabij het station Elst getaag. Dat terwijl in het coalitieakkoord 2014-2018 “Overbetuwse Lente” op pag. 9 (versie op site gemeente Overbetuwe)  is bepaald, dat alle initiatieven voor de bouw van een P&R garage worden stopgezet en dat, indien mogelijk en financieel verantwoord, de samenwerkingsovereenkomst (SOK) P&R garage zal worden ontbonden.

Continue reading

Posted in Algemeen | Comments Off